Каква полза?…


„Когато обувката е тясна,
каква полза, че светът е широк.“
/Тюркменска пословица/

Comments are closed.