Как се придобива добродетел

Попитали авва Иоан:
„Как да се придобие добродетел?“
Старецът отговорил:
„Ако някой иска да придобие добродетел,
то не може да я придобие преди да намрази противоположния й порок.
И така, ако ти желаеш да имаш плач, трябва да намразиш смеха.

Искаш ли да имаш смирение – намрази гордостта.
Искаш ли да бъдеш въздържан – намрази пресищането.
Искаш ли да бъдеш целомъдрен – намрази сладострастието.
Искаш ли да бъдеш нелюбостяжателен – намрази всяка вещ.
Искаш ли да бъдеш милостив – намрази сребролюбието.
Който иска да живее в пустинята, нека намрази градовете.
Който иска да се подвизава в безмълвие, нека намрази свободните разговори.
Който желае да бъде странник, нека намрази хвалбите.
Който желае да се въздръжа от гняв, нека намрази общуването със светски лица.
Който желае да бъде незлопаметен, нека намрази злоречието.
Който желае да не се развлича, нека пребъдва в уединение.
Който желае да удържи езика си, нека затули своите уши, за да не чува много разговори.
Който желае да има винаги страх Божи, нека намрази телесното спокойствие, да обикне скръбта и притеснението и тогава ще може искрено да служи на Бога“

(Из „Духовна ливада“)

Публикация:http://www.pravoslavieto.com/docs/duhovni_biseri.htm#пост

About the author