Единствената истинска болка…


„Единствената истинска болка е
да нараниш някого, когото обичаш.“


„Съжалявам“ е най-трудната за изричане дума…“…….„Sorry seems to be the hardest word“

About the author