Много често


„Много често това, което искаме, е твърде голямо,
а ние тънем в нещастие, вкопчени в клонче,
което не можем да вградим в гнездото си.“

About the author