Нямаме време?!…

В градинката, отстрани близо до храма
стоеше сляп човек. Хората отминаваха бързо край него, едни спираха поглед за миг,
други като че ли не го забелязваха.
А човекът говореше, питаше нещо…
Тогава едно дете мина в този момент оттам и дочу гласа на слепеца:
– Може ли някой да ме заведе до храма, искам да вляза там. Близо ли съм?
– Да, вие сте до самия храм. Още малко напред и встрани и ще влезете – отговори му поредния бързащ минувач
– Можете ли да ми помогнете, да ме заведете?
– Не, много бързам. Нямам време. – отсече бързащия човек и отмина.
Тогава детето се приближи към слепия човек и му каза:
– Елате, аз ще ви заведа.
– Много благодаря! Хората казват: „Нямаме време“
А ако са на моето място?…
Знаете ли, колко лесно изтичат очи?…
Много благодаря, че ми помогнахте!…

/ Текст:Познание-Бг /

About the author