Вяра


„За този, който вярва, няма въпроси,
а за този, който не вярва няма отговори.“

„Для того, кто верует, нет вопросов,
а для того, кто не верует, нет ответов“

/ Авва Исарий /

About the author