Ще ме преоткриваш…


„И пак във всичко ще ме преоткриваш.
Ръцете ми – в прегръщащия вятър:
Очите ми – в звездите дето падат:
Гласът ми дрезгав – в тишината мъртва,
а любовта ми – в цялото пространство…“

/Из „Не искам да те търся“, Дамян Дамянов/

About the author