„Любов е“


„Любов, това е чувството, че ако пропуснеш някого, пропускаш живота си.
Любов, това е да престанеш да се колебаеш.“
/Фредерик Бегбеде/

About the author