„Когато решиш“


„Когато решиш кое е важно за теб,
ще ти бъде лесно да кажеш „Не” на всичко останало,
което се опитва да те разсейва.“
/Лестър Съмрал/

About the author