Цената на времето

„За да разбереш цената на ЕДНА ГОДИНА,
попитай един студент, който е скъсан на изпитите в края на годината.
За да разбереш цената на ЕДИН МЕСЕЦ,
попитай една майка, която е родила преждевременно.
За да разбереш цената на ЕДНА СЕДМИЦА,
попитай издателя на един седмичник.
За да разбереш цената на ЕДИН ЧАС,
попитай двойка влюбени, които чакат с нетърпение да се видят.
За да разбереш цената на ЕДНА МИНУТА,
попитай някой, който е изпуснал влака, самолета или автобуса.
За да разбереш цената на ЕДНА СЕКУНДА,
попитай някой, който е оцелял при катастрофа.

Времето не чака никого…
Възползвай се от всеки момент, който ти е даден,
защото той е безценен!“

/неизв.автор/

About the author