„Най-важните неща в живота“

„Най-важните неща в живота не са неща“
/Антони Деанджело/

„Не зная дали и колко ме обичаш,
но ми стига аз да те обичам безкрайно.
Не мога да те накарам да вървиш с мен,
но мога да бдя невидимо над твоя път.
Не мога да искам нищо от теб,
но мога да ти дам всичко,
което ми е по силите.
Не мога да накарам времето да спре,
но мога да пазя завинаги в сърцето си
всеки наш миг…
Не мога да върша вълшебства,
но откакто си в живота ми
имам едно от чудесата на света.
Никога няма да те забравя.
Просто исках да го знаеш.“

/неизв. автор/

About the author