Ако обичаш…

„Ако обичаш някого, заради красотата му,
не е любов, а желание!!
Ако обичаш някого, заради интелигентността му, не е любов, а възхищение!!
Ако обичаш някого, защото е богат,
не е любов, а интерес!!
Ако обичаш някого и не знаеш защо… това е любов!!
Трябва да знаеш да обичаш, без да чакаш нещо в замяна…“

About the author