Само…


„Само истинският приятел ще види болката в очите ти…
когато всички други са заблудени
от престорената ти усмивка…“

About the author