Бавноразвиващите се деца

/ Автор: Старецът Паисий Светогорец /

Ах, тези майки,
чиито деца са бавноразвиващи се и постоянно им създават проблеми, цапат и т.н., какво преживяват горките! Мъченичество! Запознах се с една майка, която има вече голямо дете и не може да го усмири, а то прави едни бели!…
Взема горкото нечистотиите си и ги размазва по стените, по чаршафите… Майката оправя, чисти къщата, върти цялото домакинство, а то обръща всичко с главата надолу, всичко цапа. Клетата крие перилните препарати, а то ги намира и ги пие! Изхвърля цели шкафове през балкона. Слава Богу, че не е убил никого досега.
И това не са ден и два. Това състояние е години наред!
– Отче, може ли някой, който е умствено ограничен, да е смирен и добродетелен?
– Как да не може? Ето, детенцето, което често идва тук, в манастира, може да е умствено изостанало, но добротата, която то притежава, кой разумен човек я има? Какви молитви, какви поклони прави! Когато ми беше трудно да правя поклони заради хернията, неговите родители му казаха: “Отецът е болен, не може да прави поклони”. “Правя аз”, каза то и след това правеше поклони заради мен и ставаше вир-вода от пот. Какво благородство, какво любочестие имаше! Веднъж едно дете от махалата им го набило, а то, след като изяло боя, му подало ръката си и му казало: “Всичко хубаво!” Чувате ли? Кой разумен постъпва така, макар и да е чел Евангелието и цял куп духовни книги. Ето и преди няколко дни, когато тук беше дошло цялото му семейство да ме види, то седна до мен, а сестричката му по-настрани. Щом видя сестричката си, че седи далече от мен, каза: “Ела, близо до отче”, и я сложи до мен.
Много ме трогна и му дадох за благословение един голям кръст от слонова кост, който ми бяха донесли от Иерусалим. Щом го взе в ръцете си, каза: “баба”, и показа как ще го сложи на гроба на баба си! Удивително! Нищо не иска за себе си, всичко за другите! То с лекота ще влезе в рая, но и родителите си ще заведе дотам.
Де да бях и аз на неговото място, пък нека не разбирах и нека не можех да говоря.
А на мен Бог ми даде всички блага и аз ги съсипах. В другия живот то ще засенчва дори и богослови.
Мисля си, че светите богослови на Небето няма да имат по-добра позиция в познанието за Бога от тия дечица. Може би дори справедливият Бог ще им даде и нещо повече заради това,
че тук са живели в лишение.

/Откъс из кн.“За семейния живот“
Слова Том 4 ; Старецът Паисий Светогорец
Авторски права © 2007 СВЕТА ГОРА, АТОН,
Славянобългарски манастир „СВ. ВМЧК ГЕОРГИ ЗОГРАФ“/
http://sveta-gora-zograph.com/books/Za_semeinia_givot/book.html#d0e2004

About the author