Без търпение не става нищо

“Без търпение не става нищо.
Някои са толкова нетърпеливи, като човек,
който едва е посадил лозето,
а на другия ден иска да пие вино.
Това обаче е невъзможно.
Този, който няма търпение, се измъчва.
Студът му се струва двойно по-силен,
а жегата – двойно по голяма.
Като войник, на когото му се струва,
че последният месец от службата е
по-дълъг от цялата служба.
Необходимо е голямо търпение във
всичко, и особено в духовните неща.”

/Старецът Паисий Светогорец/

/Из кн. „Да превърнеш чуждата болка в своя“
ОТЕЦ. ДИОНИСИОС ТАЦИС ;
http://sveta-gora-zograph.com/books/Bolca/book.pdf

About the author