Това, което е важно


„Не е важно какво имаш в живота си,
важно е кого имаш в живота си…“

About the author