Перфектните дни!

„Не разпознаваш
най – големият ден в живота си,
не и докато не се окажеш по средата му.
Денят, в който се отдаваш на нещо
или на някого.
Денят, когато сърцето ти е разбито…
Денят, в който срещаш сродната си душа.
Денят, в който разбираш,
че няма достатъчно време,
защото искаш да живееш вечно.
Това са най – големите дни… Перфектните дни!

/ Из филма „Анатомията на Грей“ /

About the author