Голям, малък човек


„Човек трябва да е достатъчно голям,
за да разбере, колко е малък…“

About the author