Доброто


„Ще се оправят работите.
Злото не е трайно,
доброто е господар на човешкото сърце.“

Из „Гераците“, повест от Елин Пелин

About the author