Още миг

Още миг постой да те прегърна!
Толкова стъпки утре ще ни разделят
и колко дни и мигове безмълвни…
Нека имам слънце за из път.

Още малко да погледаме тревите,
сълзите ни в роса да се превърнат.
Още малко да послушаме звездите.
Още миг постой да те прегърна!
/ неизв. автор /

About the author