Огнище


„Злите хора оставят след себе си пожарища,
добрият човек оставя подире си огнище.“
/Йордан Радичков/

About the author