Най-доброто!


„Човек не може да има всичко,
затова трябва да има най-доброто!“

About the author