Усмихвайте се повече :)


„Човек не престава да се смее,
защото е остарял,
човек остарява, защото престава да се смее.“
/ Майкъл Причард /

About the author