Когато някой…

„Когато някой,
който има да казва толкова много
не казва нищо,
мълчанието му е оглушително.“

/Из филма „Анна и кралят“/

About the author