Преди да започнеш да осъждаш…

„Преди да започнеш да осъждаш някой,
вземи неговите обувки,
мини по неговия път,
пробвай неговите сълзи,
усети неговата болка
и когато се спънеш във всеки камък на пътя,
в който той се е спънал…
Чак тогава можеш да му кажеш –
как да живее живота си.“ 
/ Източник: http://www.sharebg.org/
 

About the author