Изгубеният живот

„Колкото повече хората се отдалечават от естествения, простия живот
и напредват в разкош,
толкова повече се увеличава у тях душевният стрес.
И колкото повече се разпространява
светската учтивост,
толкова повече се губи простотата,
радостта и естествената човешка усмивка”
/Из „Светогорски отци…”/

About the author