Всеки мисли за промяна


„Всеки мисли за промяна на света,
но никой не мисли за промяна на себе си.“
/ Лев Толстой /

About the author