Да пораснеш


„Тайната за успех, приятелю мой,
не е да се опиташ да избегнеш
или да се отървеш,
или да се свиеш от проблемите си.
Тайната е
да пораснеш толкова,
че да станеш по-голям от проблемите си.“

/ T. Harv Eker /

About the author