Има!…


„…Има такива , които получиха
най – доброто от мен…
и въпреки всичко ме предадоха …
…Има и такива , които видяха и
най- лошото от мен…,
но никога не ме оставиха !!!“


СЕГА Е ВРЕМЕ…

Вече нямам време за глупости,
разпознавам фалшивите викове.
Сега е фатално да се изгубя,
и нямам право на грешни рискове.

Сега не говоря, измъквам очите си
притиснати от ръждясали ламарини.
Запознах се директно с вините си.
Спокойно. Няма външни причини.

Сега е време да спася оцелялото,
а после, ако Бог ме събуди във утрото
ще имам очи само за бялото –
истински важното. Чудото!…

/ m_space /

About the author