„Моята мечта“

Мечтая за един по – добър и спокоен свят.
Cвят пълен с добри хора,
свят в който злобата е непознато чувство.
Да живея без страх, да обичам и да ме обичат.

Мечтая да живея сред усмихнати и любезни хора.
Далеч от суетата и завистта.
Там, където няма омраза и лъжи.
Cвят, във който всички ще са честни и правдиви.

Мечтая да живея сред хора щастливи и радостни.
Да срещам грейнали от усмивки лица.
Искам да живея в този свят
на красота и съвършенство.

И когато умра, да си кажа: „Така исках да живея“.

Автор: Мартин, http://www.besedkata.com

About the author