Болката е временна


“Болката е временна.
Може да трае минута или час,
ден или дори година,
но накрая ще отмине
и нещо друго ще заеме мястото й.
Ако се откажа, обаче,
тя продължава вечно.”
/Ланс Армстронг/

About the author