В крайна сметка


„Оголели от грижи за стомаха и джоба,
ослепели от завист, оглупели от злоба,
онемели от страх, озверели от крясък –
в крайна сметка ще станем на пръст и на пясък!
Затова да запазим във времето тежко
малко нещо от Бога и нещо човешко!“

/Автор: Недялко Йорданов/

About the author