Като усмивка на дете…


„Любовта е като усмивката на малко дете ,
ако я загубиш през годините,
значи си остарял без да усетиш …“
/ Из песента: „Избърши сълзите“ /

About the author