С очите на вярата


Ако гледаме на всичко с очите на вярата,
скърбите ще намалеят и животът ще стане лек.
Ще се увеличи само тъгата от нашата греховност.“
/ Из „Светоотечески напътствия“/

About the author