Причини


„Ако някой не ти дава причина да останеш,
това е достатъчна причина да си тръгнеш.“

About the author