Най-красивите хора


„Най-красивите хора, които познаваме са тези,
които знаят, какво е поражението,
изпитали са мъката,
водили са вътрешна борба, преживели са загубата
и са намерили начин да изплуват от дълбините.
Тези хора притежават признателност,
чувствителност и разбиране за живота,
което ги изпълва със състрадание,
нежност и дълбоко любяща загриженост.
Красивите хора не са красиви
просто по някаква случайност…“
/ Е. Кюблер-Рос /

About the author