Ако посочиш някого с пръст


“ Ако посочиш някого с пръст,
не забравяй, че останалите три пръста
сочат теб! “
/Конфуций/

About the author