Диамант


„Никога не приемайте някой
просто за даденост !
Прегърнете го близо до сърцето си,
защото може да дойде момент,
в който да разберете,
че сте загубили Диамант,
докато сте били твърде заети
да колекционирате камъни!…“

Източник: http://www.sharebg.org

About the author