Цената

 Аетор: Познание-Бг

„Най-скъпо са ми стрували:
-изгубено време,
-закъсняло завръщане,
-премълчани думи на прошка и любов…

Най-много са ми липсвали:
-неизвървяни пътища,
-пропуснати прегръдки,
-недоразказани приказки и изоставени мечти…“

About the author