Бъдете свободни!


„Бъдете свободни!
Свободата е заразителна.
Бъдете тревожно свободни,
а не спокойно управлявани.
Не вярвайте, когато ви казват,
че асансьорите не работят
заради петстотинте години турско робство.
Не работят заради нас самите.
Запретнете ръкави, оправете ги!

Не бъдете черногледи, макар черногледството да е на мода,
а вярата в самите нас да минава за отживелица.
Не обръщайте внимание на удобните етикети,
които искат да ви натрапят от всички страни,
мислете сами.

Не гледайте озъбени света.
Не се оплаквайте, че народът ни е малък,
правете каквото можете, ХОРАТА в него да са повече…“

Проф. Иван Илчев
Из реч,произнесена пред академичната общност при откриването на
учебната година на 1 октомври 2012 г.

Цялото слово на ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
може да прочетете
тук:

About the author