Изумително е…


„Изумително е как един човек
може да върне усмивката ти,
която стотина са развалили..“

About the author