Щастие


„Човек, който прави другите щастливи,
не може да бъде нещастен.“
/Холвеций/

Comments are closed.