Богатство


„Съзнаваш колко е важна ръката, която държиш,
докато вървиш по пътя.
Най-голямото богатство е
да вървите по пътя рамо до рамо.
Никога не пускайте ръцете си!…“
/ Vedat Turkali /

About the author