Има хора!


„Има хора, които наподобяват храм.
Щом се докоснеш до тях –
сияеш от светлина и добрина.
Има хора, с които Бог ни среща,
за да имаме пример и вдъхновение
за всяко добро.
Има хора, които са ангели…
Най-хубавото обаче е, че те не го знаят!…“

About the author