Там, където си…

„…Дали спиш спокойно тук, в мечтите ми?
Нима вярата не е най-великата сила на света?
Пазя те в сърцето си…
Пазя всичко, което ми даде всеки ден.
Ти си любов завинаги.
Вярвам, че има ангели и
нашата любов ще живее вечно!
Да можех да видя усмивката ти,
дори само за миг да знам,
че си до мен…

Животът ми е ниска цена,
за да бъда там, където си ти сега…“

Из: Josh Groban „To Where You Are“

About the author