Богат – беден


„Не е богат онзи, който има много,
а онзи, който раздава много.“
/ Ерик Фром /

About the author