Далече

Сякаш няма значение вече…
Някакви улици, някакви гари,
някакви думи, далечни китари.
Някакви опити, някакви срещи,
неизречени истини, преспи след преспи.
Има ли за теб значение вече?
Бързаме много.Нямаме време
Нямаме мисли, нямаме бреме.
Всичко изстива, всичко прегаря.
Глупости хиляди – нови и стари.
Гледам те – тичаш в лудите делници
в огромния свят, заприличал на мелница.
Гледам те – бягащо малко човече,
как бягаш от себе си
все по -далече…

/Автор: m_space/

About the author