Малко


„Малко внимание,
малко мисъл за другите —
и всичко би изглеждало иначе! “
/ из „Мечо Пух“ /

About the author