Хората и пропуснатия живот

„Имам чувството,
че се намирам сред хора,
които възнамеряват
да живеят вечно на земята.
Поне така се държат.
Треперят за имуществото си и
нехаят за пропуснатия си живот.“

/ Ремарк ,из „Живот назаем“/

About the author