Прегръдките на вярата


„…Чух топъл звук
а добрия старец измъкна от торбата
една камбанка и каза:
„Учете децата, че загубените овце
биват намирани със звука на камбаната.
Тя трябва да върне хората в прегръдките на вярата.“

/ Из www.sibir.bg /

About the author